Hiển thị tất cả 12 sản phẩm

Mã SP:  HH-B-06
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ

Nâu đậm

Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 800*800*740

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-B-15
Chất liệu: Liên hệ
Kiểu dáng: Mặt trắng

Mặt  đen

Chân gỗ

Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 600*600*740

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-MC66-53
Chất liệu: Có da
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 1000*1000*750

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-YM-01C2411
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Vàng lợt

Hạt dẻ

Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2400*1100*750

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-D-710
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Hạt dẻ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2000*1000*750

2400*1100*750

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-A058
Chất liệu: Có da
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 3800*1700*760

4800*1800*760

6000*2000*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-A038
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 3800*1700*760

4800*1800*760

6000*2000*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-MB03
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ

Nâu đậm

Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2400*1200*780

3000*1300*780

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-H5018
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 3000*1500*760

3500*1500*760

4000*1600*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-H5034
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2400*1200*760

3200*1500*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-H5024
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Nâu đỏ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2000*1200*760

2400*1200*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Mã SP:  HH-MB27
Chất liệu: Liên hệ
Màu sắc: Hạt dẻ
Bảo hành: Liên hệ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Kích thước: 2400*1200*760

Quý khách vui lòng gọi 090.8890.720 để được tư vấn thêm.

Call Now Button